argox/立象

2016年02月02日

argox 立象条码打印机

F1是为了有环境空间大小的限制,以及工业级性能需求而设计推出的桌上型条形码打印机。32位中央处理器、加大内存容量、360公尺碳带与8吋纸卷容量的工业级规格。印字头置中结构的设计可避免碳带产生皱折,且遇到卡纸问题能避免浪费纸张与快速排除困难,更换新尺寸大小纸张时也能轻松透过一个按键来判别并变更纸张打印尺寸的大小。此外,其它还有让使用者更能方便操作的贴心设计,包含:Twin-eyed system纸张感测系统、内碳带/外碳带自动切换、Auto-Form简易格式打印,裁纸器与拨纸器模块设计让安装与维护更容易,内建警示音系统等。F1可应用多样化的标签打印,如办公室自动化、货运物流、仓储管理、医院、服装业等。

来源:深圳市智兴恒通科技有限公司

产品列表

Product list

    条码打印机

          >>   zebar/斑马

          >>   citizen/西铁城

          >>   tsc/台湾半导体

          >>   argox/立象

          >>   godex/科诚

          >>   posteck/博思德

          >>   更多品牌

    不干胶标签

          >>   空白标签

          >>   印刷标签

          >>   特殊标签

          >>   更多详细

    碳带/色带

          >>   理光碳带

          >>   斑马碳带

          >>   索尼碳带

          >>   富士碳带

          >>   更多详细

    手持机/数据采集器

          >>   urovo/优博讯

          >>   EH/慧眼

          >>   Newland/新大陆

          >>   casio/卡西欧

          >>   更多品牌

    条码扫描枪/平台

          >>   HHP/霍尼维尔

          >>   newland/新大陆

          >>   symbol/讯宝

          >>   argox/立象

          >>  MD/民德

          >>   XL/旭龙

          >>   更多品牌

     

         应用方案

     

         服装行业无线数据采集系统

         手机行业包装写号打标系统

         单片机自动控制打印系统

         电子称自动称重打标系统

     

     

     

             关于我们

     

             公司简介

             公司文化

             发展历程

             招贤纳士

             文章中心

             联系我们

     

     

     

            常用连接

     

            条码设备

            标签印刷

            碳带/色带

            条码扫描枪

            手持POS机

     

     

     

新闻中心             

     

公司新闻             

行业资讯             

技术支持             

条码知识             

系统方案             

软件开发            

     

     

     

     

            关于我们

     

            服务电话:0755-82880878

            投诉建议:13713789230

            企业邮箱:szzxht@163.com

            公司网址:www.a-3c.com